Zemný plyn - technický pohľad (5)

V mesiaci jún sme pri vrchole správne predpokladali možný začiatok korekcie tinyurl.com/62doqe a potenciálne dno sme očakávali pri 6,20.

Pri pohľade na týždenný a mesačný graf je viditeľné prelomenie úrovne 6,20 a následný pokles pod 6,00. V rozmedzí 5,50 až 5,80 by sa mala očakávať silnejšia trendová podpora. V prípade jej prelomenia vidíme pokles až na hranicu 4,30.


Zemný plyn

Plyn

07.12.2008