EUR Index – technický pohľad

Po dosiahnutí maxima nad úrovňou 142 sa v nasledujúcom období môže očakávať mierna konsolidácia.

EUR Index je od začiatku roku 2006 v rastúcom trende a pohybuje sa v tzv. stúpajúcom kanále, kde v súčasnosti dosiahol jeho hornú hranicu. Obvykle po takomto pohybe nasleduje určitá konsolidácia event. môže aj opätovné testovanie predchádzajúceho maxima (sideways). V tomto prípade môžeme špekulovať o poklese na úroveň 139 resp. 138, nižšie úrovne zatiaľ vynecháme. Technické indikátory začínajú mierne smerovať nadol, čo je potenciálna predzvesť určitého poklesu.


V prípade dosiahnutia týchto úrovní sa predpokladá opätovné posilnenie EUR a ku koncu roku dosiahnutie hranice 143 – 145 (1,43-1,45 USD/EUR).


Na druhej strane (z technického hľadiska) je na úrovni 122 vytvorená tzv. „Gap“, ktorá nie je vyplnená. Otázne je, v akom časovom horizonte sa vyplní, tzn. kedy EUR znovu oslabí oproti USD. Môže sa polemizovať, že jednou z možností by mohlo byť po voľbách v US v 2008 a víťazstve demokratov....

EUR Index

Zdroj: G-Vision

03.10.2007