EUR vs SKK - technický pohľad

Jasný dôkaz toho, že predikcia cez technickú analýzu nemusí vždy odrážať realitu, je vidieť aj na tohto týždňovom výkone EUR vs SKK.

SKK posilnila aj napriek vytvoreniu „shooting star pattern“ v minulom týždni a dostala sa na úroveň hraničiacu s padajúcou rezistentnou trendovou čiarou (týždenný graf). V prípade jej prelomenia a udržania sa aspoň 3 týždňov nad ňou, môžeme začať uvažovať o ďalšom pohybe smerom nahor.


Pozn: TAs treba vždy považovať len ako doplnkový nástroj celkovej analýzy.

Weekly

6 hod graf

Source: G-Vision

11.05.2007