EUR vs USD - technický pohľad

Aj napriek väčšine pesimistických pohľadov vidíme najsamprv prvotné oslabenie USD  a následne posilnenie na  úroveň 1.27.

 

EUR vs USD

Source: G-Vision

06.02.2007