Koruna v rámci ERM II

Koruna v rámci ERM II má stanovené štandardné fluktuačné pásmo na 15% okolo centrálnej parity (38.4550).

Spodná hranica pre povinné intervencie je 32.6868 SKK/EUR a horná hranica je 44.2233 SKK/EUR. Na týchto úrovniach je NBS v spolupráci s ECB zaviazaná k povinným a v zásade neobmedzeným intervenciám.


Po vzájomnej dohode je možná revalvácia centrálnej parity čím by sa posunula dolná aj horná hranica pásma v rámci ERM II. Takým efektom by mohol kurz SKK posilniť aj pod 32.6868 a súčasne splniť Maastrichské kritérium v oblasti stability devízového kurzu. Takýto to prípad sa však v minulosti u iných krajín ešte nevyskytol (čo však nevylučuje, že sa nemôže vyskytnúť u nás).


Keď vezmeme do úvahy, že máme tzv. „sociálnu vládu“, tak sa môže očakávať pohyb SKK v spodnej hranici ERM II. Je to z dôvodu, aby pri prechode na EUR obyvatelia Slovenska pocítili „o trochu viac“ EUR vo svojich peňaženkách a videli, že vláda pre nich skutočne niečo robí . Tým pádom by to bol aj dobrý strategický ťah vlády pre upevnenie si postavenia pred budúcimi voľbami. Preto sa asi od leta tohto roku (po prebiehajúcej konsolidácii) predpokladá opätovné posilňovanie SKK až k hranici 33.00 SKK/EUR a eventuálne aj jej prelomenie buď na prelome roka, alebo v roku 2008, kde ten pohyb by už mal byť minimálny. Dosiahnutie minuloročného vrcholu 38.85SKK /EUR alebo približných úrovní sa za súčasných politicko-ekonomických podmienok už nepredpokladá .

04.02.2007