EUR vs SKK – technický pohľad

Akú úroveň môže dosiahnuť koruna v nastavajúcich mesiacoch?

Na základe nižšie znázornenej technickej analýzy môžeme predpokladať, že koruna do letných mesiacoch by mala dosiahnuť minimálnu úroveň 33,92. Optimálne 34,20.

SKK vs EUR 4 hod

EUR vs SKK Daily

EUR vs SKK weekly

Source: G-Vision

23.04.2007