USD Index - technický pohľad

Len malá skupina investorov, analytikov resp. ľudí z ekonomického a finančného prostredia predpokladá pre USD udržianie súčasnej úrovne event. posilnenie výkonu USD.  

Dlhodobý graf znázorňuje silnú podporu USD Indexu na úrovni 80.00, ktorá bola testovaná za posledných 15 rokov 4 krát. Z nášho pohľadu by mohlo síce opätovne dojsť k testovaniu tejto hranice, avšak nepredpokládame strmý pád pod túto úroveň, skôr vidíme následné posilnenie k úrovni min. 97.00.

USD Index

Source: G-Vision

06.02.2007