USD Index – technický pohľad (14)

V súčasnosti očakávame určitú korekciu, asi na úroveň 50MA.

Po vyplnení GAP pri 86,7 predpokládame určité obdobie korekcie, nakoľko sa hodnota indexu dosť vzdialila od 50MA. Cieľ vidíme na úrovni 81-82. Karty v predpovedi samozrejme môžu zamiešať aj výsledky volieb v USA.


USD

04.11.2008