USD – kam speje?

V súčasnosti sa veľa diskutuje o budúcej hodnote, resp. o celkovej budúcnosti dolára. Kam vlastne greenback speje? Kam sa ho "GlobFin (Invest) Elita" asi snaží dostať? Visí nad priepasťou?

 

Greenback or Blueback?

25.10.2007