USD - nastane masívny kolaps?

Určite sa táto možnosť nedá vylúčiť, avšak ak nastane, tak podľa nás asi až po roku 2009.

A massive collapse in the dollar as investors around the world dump their US assets, a former Bank of England policymaker has warned.


Článok:www.sott.net/articles/show/172290-Willem-Buiter-warns-of-massive-dollar-collapse

14.01.2009