USD Index – technický pohľad

USD Index v minulých dňoch dosiahol ďalšieho minima a v súčasnosti je v štádiu korekcie.

Predpokladom je, že dosiahne hranicu 50 MA event. sa môže dostať do rozhrania úrovní 83-84. Technické indikátory sú pozitívne naladené.


Zároveň bude vhodné sledovať aj výkon zlata, ktoré by automaticky malo oslabovať. Na druhej strane začíname uvažovať s alternatívou, že môže nastať obdobie, kedy USD a zlato budú spoločne posilňovať.


SKK vs USD/EUR

V prípade, že bude USD posilňovať, SKK by logicky mala oslabovať. Na druhej strane EUR by malo oslabovať (na základe technickej analýzy) , čo by nahrávalo SKK. Môže nastať variant, že SKK bude oslabovať voči USD a posilňovať voči EUR??....

USD Index

Source: G-Vision

06.05.2007