10%-ná daň na úspory v Eurozóne?

silver

MMF v jednej zo svojich posledných správ diskutuje o super dani vo výške 10% na všetky úspory v Eurozóne, čím by sa vyriešil dlhový problém vo väčšine krajín. Ekonómovia tvrdia, že jednorázová daň uvalená na úspory skôr, než sa stačia vybrať, by nemala mať negatívny vplyv na ľudí. Takže rýchlo a potichučky... no a za chyby zase zaplatia len masy .

IMF Discusses A Super Tax Of 10% On All Savings In Eurozone

Článok: http://goldsilverworlds.com/money-currency/imf-discusses-a-super-tax-of-10-on-all-savings-in-eurozone/

Pôvodný zdroj: http://nos.nl/artikel/560845-supertaks-op-spaargeld-geopperd.html

11.10.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950