$250 bilionový globálny dlh

blue

Podľa Monitoru globálne dlhu IIF vzrástol globálny dlh za posledné dva roky o najvzššiu úroveň US$8 biliónov a dosiahol historické maximum US$247 biliónov. Globálny dlh sa dostáva do bodu, kedy väčšina nebude splatená. Vlády aj naďalej pokračujú v míňaní peňazí, dlh narastá a tým budúcnosť globálnej ekonomiky nevyzerá príliš optimisticky.

The Looming Economic Collapse: The $250 Trillion Dollar Worldwide Debt Crisis

Článok: http://patriotrising.com/the-looming-economic-collapse-the-250-trillion-dollar-worldwide-debt-crisis/


16.08.2018

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950