36% Američanov nemajú žiadne úspory pre dôchodok

blue

36% Američanov si nešetrí žiadne peniaze na dôchodok. 69% vo veku 18-29 rokov; 33% 30-49 ročných, 26% 50-64 ročných a 14% nad 65 rokov si neušetrili žiadne peniaze.

36% Of Americans Haven’t Saved Anything For Retirement

Článok: http://philadelphia.cbslocal.com/2014/08/18/36-of-americans-havent-saved-anything-for-retirement/


19.08.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950