52 miliardárov vlastnia majetok ako polovica populácie

blue

V novej správe Oxfam sa uvádza, že 62 najbohatších miliardárov vlastní bohatstvo ako polovica chudobnejšej globálnej populácie. Aby sa zamedzilo ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov bude potrebné obmedziť/zrušiť daňové ráje, zvýšiť mzdy a viac investícií do verejného života.

Richest 62 billionaires as wealthy as half the world population combined

Článok: www.theguardian.com/business/2016/jan/18/richest-62-billionaires-wealthy-half-world-population-combined


18.01.2016

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950