Ako vyzerá US$1 bilión

silver

Ak by sa bankovky na ležato naukladali koncami k sebe, obviazali by našu Zem 4000-krát; ak by sa naukladali na seba, dosiahli by výšku 97,687km; na ich prevoz by sa potrebovalo 10,000 18-kolesových ťahačov.

Enjoy!

28.11.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950