Ako žijú hlavní hráči na Wall Street

Ročný príjem US$800 mil.? Dosť, avšak nie je to najviac. Čo tak US$1,5 mld.? Tak takto zarábajú najlepší hráči na Wall Street. A v podstate to nie je nič ťažké, len nakúpiť lacno a predať veľmi draho...(samozrejme s určitou dávkou manipulácie)...

Watch and contemplate!

09.08.2009

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950