Americké deriváty - vizualizácia

Infografika zobrazuje, ako by vyzeral papierový ekvivalent záchrany derivátneho trhu deviatich najväčších amerických bánk, ktorý sa odhaduje na US$229 biliónov (takmer 1/3 z US$707 bil. globálneho derivátneho trhu).

Enjoy!

Článok: http://demonocracy.info/infographics/usa/derivatives/bank_exposure.html

20.04.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950