Americký sen sa presunul do Škandinávie

blue

Dánsko, Nórsko a Fínsko majú najväčšiu generačnú sociálnu mobilitu, Švédsko je taktiež k nim blízko. Navyše Nórsko je najviac prosperujúcou krajinou, Dánsko je štvrté, Švédsko šieste a Fínsko ôsme.

The American Dream Has Moved to Scandinavia

Článok: www.washingtonsblog.com/2014/11/american-dream-moved-scandinavia.html

28.11.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950