Austrália sa pripravuje na ázijské storočie

PM Austrálie sa pre nasledujúcich 13 rokov v 25-tich cieľoch zaviazala upevniť zväzky medzi krajinou a Áziou. Jedným z cieľov je aj možnosť každého školopovinného dieťaťa naučiť sa jeden zo štyroch prioritných jazykov ázijského regiónu: čínsky, japonsky, hinduisticky a indonézsky.

Australian students to study Asian languages as Gillard embraces 'Asian Century'

Článok: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/9639899/Australian-students-to-study-Asian-languages-as-Gillard-embraces-Asian-Century.html

31.10.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950