Bankári v Londýne majú najväčšie bonusy

blue

Bonusy bankárom v City of London sa v minulom roku zvýšili o 49% oproti r. 2012, takže EÚ "bonus cap" nemá na nich žiadny dopad. Na Wall Street a v Hongkongu zaznamenali zvýšenie o 47%, Sydney 45% a Singapure o 42%. V globále sa bankárom zvýšili bonusy v 2013 o 29%. Prieskum bol vykonaný po tom, čo Royal Bank of Scotland uviedla, že svojim zamestnancom vyplatí bonusy vo výške £576million - aj napriek tomu, že hospodárenie banky sa v minulom roku skončili so stratou £8,2 miliárd.

London bankers enjoyed the largest bonuses in the world last year - but shrinking number hog the biggest paydays

Článok: www.dailymail.co.uk/money/news/article-2577578/London-bankers-enjoy-highest-bonus-compared-global-colleagues.html


12.03.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950