Bitcoin - nová zlatá horúčka?

goldglobe

Pokiaľ sa v minulom roku vytvorilo niekoľko bitcoin-ových boháčov, tak v budúcnosti skutoční boháči budú tí, ktorí vytvoria infraštruktúru okolo tejto digitálnej meny.

Bitcoin: A Modern Gold Rush?

Článok: www.visualcapitalist.com/bitcoin-modern-gold-rush/


05.08.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950