Bitcoin sa prepadol 46%

silver

Bitcoin sa včera prepadol z denného maxima $1079 na $576, čo je 46%-ný pokles. Následne opätovne poskočil nad hranicu $700. Dôvodom poklesu mohol byť aj ostrý zásah Číny voči tejto digitálnej mene.

MELTDOWN: BITCOIN CRASHES TO $576

Článok: www.businessinsider.com/bitcoin-crashes-to-576-2013-12

08.12.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950