Black Friday vs Cyber Monday

silver

Až 40% celkového nakupovania Američanov sa uskutočňuje počas dvoch dní: čierneho piatku a počítačového pondelku. Tieto dva dni súperia, kto bude víťazom v nakupovaní: fyzické tlačenice alebo rýchle pc myši? Lo veremos, amigos...

Black Friday Vs Cyber Monday

Infografika: www.zerohedge.com/news/2013-11-28/black-friday-vs-cyber-monday

29.11.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950