Bohatstvo miliardárov sa od 2009 zdvojnásobilo

silver

Spoločné bohatstvo svetových miliardárov dosiahlo US$6,5 bilióna, čo je takmer viac ako HDP Číny. Ich počet vzrástol z 1360 v 2009 na 2170 v 2013. New York City má 96 miliardárov, Hong Kong 75, Moskva 74 a Londýn 67. Ak by sa bohatstvo NYC milairdárov rozdelilo medzi 1,7 milióna chudobných v meste, tak by každý z nich dostal $170,000.

Wealth of world’s billionaires doubles since 2009

Článok: http://rinf.com/alt-news/breaking-news/wealth-of-worlds-billionaires-doubles-since-2009/

12.11.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950