BRICS - nový svetový bankár?

Krajiny BRICS začali plánovať vytvorenie svojej vlastnej rozvojovej banky, do ktorej by mali vložiť okolo $240 miliárd. Dôvodom je pravdepodobne nespokojnosť so súčasnými západnými finančnými inštitúciami ako Svetová banka a MMF.

BRICS: The World’s New Banker?

Článok: http://stratrisks.com/geostrat/9556

28.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950