Bulhari sa obávajú o úspory v banke

blue

Vystrašení bulharskí sporitelia tvorili rady pred Prvou investičnou bankou, aby si mohli vybrať svoje úspory. Prezident Plevneliev urgoval na občanov, aby nepanikárili; žiadna kríza banke vraj nehrozí.

Bank run fears in Bulgaria

Článok: www.hangthebankers.com/bank-run-fears-in-bulgaria/


01.07.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950