Česko bude viac spoliehať na jadrovú energiu

PM Česka uviedol, že jeho vláda dokončuje plán rapidne zvýšiť produkciu energie z jadrových elektrární. Na základe plánu min. dva reaktory budú vybudované v Temelíne a jeden v Dukovanoch.

Czechs to rely more on nuclear energy

Článok: www.boston.com/news/world/europe/2012/11/08/czechs-rely-more-nuclear-energy/WECGSoPrJKvaoHIUQly8CK/story.html

09.11.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950