Čierny mor oživený

Po prvý krát vedci zrekonštruovali genetický kód baktérií, ktoré spôsobili čierny mor. Fragmenty DNA boli extrahované zo zubov stredovekých mŕtvol nájdených v Londýne. V rokoch 1347 až 1351 čierny mor prepukol v Európe a zabil takmer 50 miliónov ľudí. Zostáva nám len dúfať, že časom nevznikne nejaký jeho mutovaný klon...

The genetic code of the germ that caused the Black Death has been reconstructed by scientists for the first time.

Článok: www.bbc.co.uk/news/health-15278366

14.10.2011

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950