Čína predbehla USA v obchodnom obrate

silver

Podľa oficiálnych dát prekročil v minulom roku obchodný obrat Číny hranicu $4 biliónov, čím predčil Ameriku, ktorá počas 11 mesiacoch zaznamenala obrat len $3,5 bil. (predpokladá sa, že ani s decembrovým obratom nepresiahnu USA $4 bil.).

China surpasses US as world's largest trading nation

Článok: www.theguardian.com/business/2014/jan/10/china-surpasses-us-world-largest-trading-nation

13.01.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950