Čína pripravuje masívnu investíciu na Kryme

blue

Rusko a Čína uzavreli partnerstvo v dvoch veľkých projektoch na Kryme: plynovod "Power of Siberia" a 25 metrov hlboký krymský prístav ako súčasť nového dopravného koridoru “The Economic Belt of the Great Silk Route” z Ázie do Európy .

China Prepares Massive Investments in Crimea

Článok: http://www.blacklistednews.com/China_Prepares_Massive_Investments_in_Crimea/34622/0/38/38/Y/M.html


22.04.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950