Čína skúpila celý ropný sektor jednej krajiny

silver

Čínske spoločnosti pokryli 61% finančných potrieb Ekvádora v 2013 ($6,2mld.) a za to získali práva na 90% ekvádorskej ropy v nasledujúcich rokoch. Z tohoto množstva len malý zlomok pôjde do Číny. Spoločnosti môžu predávať ropu obchodným partnerom Ekvádora.

The Chinese Have Bought Out An Entire Country's Oil Sector

Článok: www.businessinsider.com/china-buys-out-ecuador-oil-2013-11

27.11.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950