Čína stratila 55% najcennejšieho zdroja

blue

Štúdia Ministerstva vodných zdrojov ukázala, že 55% riek ktoré existovali v deväťdesiatych rokoch sa v súčasnosti stratili. Viac ako 400 miest má nedostatok vody z čoho 110 akútny.

This is Epic: China Has Lost 55% of its Most Valuable Resource

Článok: www.silverdoctors.com/this-is-epic-china-has-lost-55-of-its-most-valuable-resource/


02.09.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950