De Beers znížil ceny diamantov o 9%

blue

Najväčšia ťažobná spoločnosť znížila cenu diamantov po tom, čo zníženie produkcie namalo za následok zvýšený dopyt po týchto drahokamoch.

De Beers set to cut diamond prices by as much as 9%

Článok: www.mineweb.com/news/diamonds-and-gems/de-beers-set-to-cut-diamond-prices-by-as-much-as-9/

25.08.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950