Deštrukcia demokracie je v záverečnej fáze

Bývalý hlavný ekonóm ECB tvrdí, že ECB je už v štádiu paniky; zatiaľ čo český prezident Klaus varuje, že koniec demokracie je neodvrátiteľný. (Pozn.: A ako asi vyzerá záverečná fáza "demos kratos?" v podaní "vyspelého ľudstva"? - Nikto nepozerá na nikoho; žiadne pravidlá pre tých horných; vlády už nepracujú pre ľudí; oficiálne podvody na každom kroku; rozkráda/obohacuje sa bezprecedentne... ; no najlepšia cesta k novodobým Pompejam!)

Former ECB Chief Economist Says ECB Is In Panic, As Czech President Warns The End Of Democracy Is Imminent

Článok: www.zerohedge.com/news/2012-09-22/former-ecb-chief-economist-says-ecb-panic-czech-president-warns-end-demoracy-imminen

23.09.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950