Do zbrojárskeho priemyslu recesia nezavítala

Aj napriek globálnym ekonomickým problémom americká zbrojárska mašinéria pokračuje vo svojom obchodnom ťažení bez ujmy. Za minulý rok sa predaj zbraní vyšplhal na rekordných US$66,3 miliárd. V globále americké spoločnosti stoja za predajom až 80% "demokratických" zbraní.

No Recession Here! - U.S. Arms Sales Set Global Record

Článok: http://dailybail.com/home/no-recession-here-us-arms-sales-set-global-record.html

21.09.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950