Dve tretiny milionárov opustilo Britániu

V roku 2009/10 viac ako 16 tisíc ľudí uviedlo ročný príjem nad £1 milión. Po zavedení 50p dane sa počet milionárov znížil na 6000. Po tom, čo George Osborne oznámil zníženie dane na 45p od apríla 2013, miliónový príjem deklarovalo už 10 tisíc ľudí.

Two-thirds of millionaires left Britain to avoid 50p tax rate

Článok: www.telegraph.co.uk/news/politics/9707029/Two-thirds-of-millionaires-left-Britain-to-avoid-50p-tax-rate.html#

01.12.2012

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950