Ebay bude viac akceptovať Bitcoin

silver

Ebay.com sa pripravuje oznámiť, že začne v širšom rámci akceptovať digitálnu menu; v budúcnosti možno aj PayPal raz včlení Bitcoin do svojho platobného portfólia...

Ebay Expands Accepted Digital Currencies, Says PayPal May One Day Incorporate BitCoin

Článok: www.zerohedge.com/news/2013-11-03/ebay-expands-accepted-digital-currencies-says-paypal-may-one-day-incorporate-bitcoin

04.11.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950