Ekonomická kríza v Číne môže mať za následok ekonomickú depresiu

blue

D. Trump uviedol, že súčasné ekonomické a finančné kroky Číny môžu mať za následok globálny prepad do ekonomickej depresie. Čína oslabuje svoju menu a tým sa juan stáva lacným. Tzn. že výroba produktov je oveľa lacnejšia než vo vyspelých krajinách.

Trump: Chinese Economic Crisis Could Lead to a Depression

Článok: www.prisonplanet.com/trump-chinese-economic-crisis-could-lead-to-a-depression.html

26.08.2015

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950