EÚ priškrtí bankárom bonusy

EÚ dospela k dohode priškrtiť novými pravidlami bonusy pre bankárov. Avšak britský PM už avizoval, že nedovolí, aby tieto pravidlá mali akýkoľvek dopad na vedúcu úlohu City of London v globálnom finančníctve.

Eu reaches deal to cap banker bonuses

Článok: www.bi-me.com/main.php?id=61102&t=1&c=61&cg=4&mset=1011

01.03.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950