Euro môže zničiť EÚ

George Soros sa pre Holandskú TV vyjadril, že samotné euro môže rozložiť EÚ. Euro transformuje EÚ na niečo odlišné, ako to bolo uvedené v pôvodnom koncepte, kde krajiny mali si byť rovné. V súčasnosti sú dva tábory: dlžníci a poskytovatelia kreditov (kreditori; ktorí v EÚ "vládnu"). Dôsledkom toho sa politická situácia v EÚ bude zhoršovať.

Contemplate!

08.02.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950