Euro nad priepasťou

Európske banky a ich "toxické dlhy" vytvárajú riziko pre celý bankový systém EÚ. Aj táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo v krátkodobom horizonte preferujeme USD. V prípade náhleho zhoršenia situácie bude potrebné zmeniť EUR na inú menu (USD alebo CHF).

The toxic debts of European banks risk overwhelming a number of EU governments and may pose a “systemic” danger to the broader EU banking system, according a confidential memo prepared by the European Commission.

Článok:www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/4593539/European-banks-toxic-debts-risk-overwhelming-EU-governments.html

17.02.2009

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950