EURO v ohrození

S prehlbovaním úverovej krízy v Grécku sa EURO dostáva do ohrozenia a vynárajú sa obavy z jeho možného kolapsu. Európski lídri vyslovili Grécku len verbálnu podporu, bez dohody o realizácii konkrétnych krokov. Nastal čas diverzifikovať úspory? Do čoho? USD, CHF, JPY?? Alebo PMs, pôda???

Paradoxom zostáva, že ľudia u nás dávajú nemalé peniaze za veľké domy, ktoré obvykle ležia na malých pozemkoch. Mali by to robiť práve naopak...

Greece's debt crisis has plunged the euro into a ‘difficult situation’, the German Chancellor Angela Merkel admitted last night, prompting fresh fears about the collapse of the single currency.

European leaders have offered verbal support to Greece but agreed no concrete steps.

Článok:www.dailymail.co.uk

26.02.2010

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950