Európania bez hotovosti

K zamedzeniu úniku daní budú v budúcnosti v EÚ transakcie nad 500€ možné len prostredníctvom kreditnej event. debetnej karty. Počas roku 2013 plánuje MF EÚ znížiť strop zo súčasných 1500€ na 500€.

European Cashless Society: EU Hopes to Ban Cash Transactions Over 500 Euros

Článok: http://21stcenturywire.com/2013/01/11/european-cashless-society-eu-hopes-to-ban-cash-transactions-over-500-euros/

12.01.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950