Extrémne teploty vo vesmíre

blue

Najnižšia teplota na zemi bola nameraná vo vzduchu -93ºC, -98ºC na povrchu a najväčšia +71ºC. Vo vesmíre doposiaľ najchladneším miestom je Boomerang Nebula -272ºC. Keď bol vesmír 2 minúty starý (od jeho vzniku po veľkom tresku), teplota sa odhaduje na +1mld.ºC.

Visualizing The Extreme Temperatures Of The Universe: From Coldest To Hottest

Článok: www.zerohedge.com/news/2019-07-07/visualizing-extreme-temperatures-universe-coldest-hottest


12.07.2019

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950