Farmári EÚ prídu o $16 miliárd

blue

Poľnohospodársky export krajín EÚ do Ruska sa v minulom roku dostal na úroveň $15.8 miliárd. Po zákaze dovozu do Ruska bude strata pre EÚ v obdobnej výške. Najviac postihnutými krajinami pravdepodobne bude Poľsko, Nórsko a Holandsko.

EU Farmers To Lose $16 Billion as Russians Support Food Embargo

Článok: http://en.ria.ru/analysis/20140814/191997283/EU-Farmers-To-Lose-16-Billion-as-Russians-Support-Food-Embargo.html


15.08.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950