FED môže do systému dodať $2 bilióny

blue

JPMorgan Chase & Co. odhaduje, že dodatočné financovanie z nového bankového zabezpečovacieho programu centrálnej banky USA by mohlo zvýšiť likviditu maximálne na 2 bilióny USD. "Je pravdepodobné, že využitie programu Bank Term Funding Program Fedu bude veľké," uviedli stratégovia JP Morgan.

The Fed could add up to $2 trillion to the economy with its new bank lending program, says JPMorgan

Článok: www.kitco.com/news/2023-03-16/The-Fed-could-inject-2-trillion-into-the-economy-with-its-new-bank-backstop-program-says-JPMorgan.html


17.03.2023

The only mistake in life is the lesson not learned

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950