Goldman Sachs a Deutsche Bank vystupujú z uránového biznisu

blue

Goldman Sachs a Deutsche Bank sa potichu pokúšajú odísť z biznisu s obchodovaním zásob surového uránu nižšej kvality. Za posledné štyri roky banky naakumulovali viac uránu ako má Irán, resp. také množstvo, ktoré by postačovalo na chod všetkých jadrových elektrární v Číne.

Goldman Sachs Is Quietly Backing Out Of The Yellowcake Uranium Business

Článok: www.businessinsider.com/goldman-sachs-is-quietly-backing-out-of-the-yellowcake-uranium-business-2014-2

12.02.2014

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950