Grécke lekárne bijú na poplach

Grécko čelí nedostatku liekov, nakoľko takmer 50 farmaceutických spoločností znížilo dodávky liekov do krajiny. Dôvody sú jednoduché: nízke zisky a nesplatené faktúry.... (hmm,...a vraj človek je na prvom mieste...! No money, no funny!)

Panic in Greek pharmacies as hundreds of medicines run short

Článok: www.guardian.co.uk/world/2013/feb/27/greece-blames-drug-companies-shortages

01.03.2013

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950