Greenspan varuje pred slabou produktivitou

blue

Globálny problém udržania rastu produktivity je spôsobovaný skutočnosťou, že populácia, obzvlášť v západných vyspelých ekonomikách starne a vlády nezabezpečujú dostatočné zdroje k pokrytiu tejto skutočnosti. Recesia nie je dlhodobým problémom, ale ekonomický rast. Migračná sila sa mení z pracovnej sily na prijímateľa sociálnych benefitov.

Alan Greenspan: Venezuela Declares Martial Law, America Is Next

Článok: www.blacklistednews.com/Alan_Greenspan%3A_Venezuela_Declares_Martial_Law%2C_America_Is_Next/51467/0/38/38/Y/M.html


28.05.2016

   "You can deceive some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot deceive all the people all the time." Abraham Lincoln

"The activities of the ruling elite in controlling population must be kept secret. "  Plato

"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."  Paul Warburg, February 17, 1950